Om Mig

Om Mig

"Jag ser och tillåter de här känslorna, tankarna och behoven som jag hyser inombords och jag tar ansvar för dem."

Yogamassagen tog sig in i mitt liv en höstdag 2004.

Jag fick en yogamassage av en vän och det var den bästa massage jag någonsin upplevt. Det kändes som att varje cell i min kropp blev sedd och hörd. Efteråt somnade jag omedelbart och sov som ett barn hela natten.


Min väns beröring, intuitiva tryck och nyfikna stretch kändes i min kropp i flera dagar efteråt. Jag upplevde intuitivt att en process hade startat i min kropp - både fysiskt, psykiskt och känslomässigt. Det gav efterverkningar och en mersmak som var svår att klä i ord. Upplevelsen var så stark att jag visste att jag ville uppleva det igen och att det hade sått ett frö inom mig till att en dag kunna finnas där och stötta andra att få känna och uppleva sig själva.


2014 utbildade jag mig till Diplomerad massör i Asiatisk Yogamassage på Tina Lee Center i Stockholm. Tina är en av pionjärerna inom Yogamassage i Sverige.


2014-2016 utbildade jag mig till Samtalscoach med inriktning Psykosyntes på Humanova i Stockholm.


Hösten 2021 och våren 2022 vidareutbildar jag mig i Enneagrammet - en fantastisk modell för ökad självkännedom och för förståelsen av människors olikheter och vad vi kan ta lärdom av för att kunna samarbeta bättre och jobba med teambuilding och grupputveckling!

Jag kommer återkomma med mer information om Enneagrammet efter hand.


I min tidigare karriär har jag arbetat mycket med byggprocessen i olika stadier - från bygglovsprocessen till det fysiska byggandet och renovering av äldre bebyggelse. Är det någon gång som en kommer nära människor så är det när de ska bygga eller renovera. Jag har jobbat mycket med service och träffat människor i olika skeden av livet. Jag har jobbat som vårdbiträde, lärarvikarie, au pair, butiksbiträde, tidningsbud, kolloledare, köksbiträde, snickare, byggnadsinspektör och besiktningstekniker men alltid känt att kontakten och nyfikenheten på medmänniskorna har varit den röda tråden i allt jag gjort.
Min Drivkraft

Att vara autentisk och 'sann' har alltid varit en stor längtan för mig. Att våga visa och stå för det som är jag. Att vara självklar.


Att vara sann betyder inte att vara befriad från all form av smärta som livet för med sig. Att vara sann är ett förhållningssätt och en självacceptans: Jag ser och tillåter de här känslorna, tankarna och behoven som jag hyser inombords och jag tar ansvar för dem. Att vara vuxen åt sig själv och samtidigt ha kontakt med alla 'små åldrar' inuti en själv. Det betyder ju såklart även att vi ibland tar stöd av andra!


Att få bli sedda som de vi är med styrkor och utmaningar - perfekta i vår unika gestalt - är ett av de mest grundläggande behoven hos oss människor.

När vi upplever att våra känslor, tankar, kroppsliga förnimmelser och behov är accepterade och i samklang med vårt inre, då kan vi läka det som behöver läkas och stärka den inre rösten och på så sätt ta nya steg och göra val i livet som stämmer bättre överens med vår längtan och det vi mår bra av. Oavsett om det handlar om att släppa taget om gamla tankemönster och känslominnen eller helt enkelt att läka kroppsliga problem.


Jag brinner för integreringen av kropp och själ och fascineras över kroppens självläkande förmåga. Genom att nervsystemet breder ut sig i fascian/bindväven stödjer yogamassagen inte bara den ”fysiska kroppens” återhämtning och läkning utan skapar även utrymme för känslor eller trauman att få komma upp till ytan, bli sedda, läkta och integreras i kroppen som medvetna erfarenheter.


För mig är det otroligt viktigt att skapa ett tryggt och tillåtande rum där klienten känner sig hållen, trygg och sedd. Jag är övertygad om att klientens upplevelse och kontakten mellan klient och terapeut är det allra viktigaste i en läkeprocess och att själva metoden i sig är sekundär. Jag som kroppsterapeut har valt ut metoder som fungerar för mig att arbeta med och som jag tror på. Men det viktigaste är trots allt hur klienten upplever behandlingen och kontakten med mig som terapeut. Jag uppmuntrar därför mina klienter att aktivt berätta hur det känns och att sätta gränser för i vilket läge en stretch "tar stopp". På så sätt ökar kroppsmedvetenheten och självkännedomen men även respekten för ens egna gränser, behov och upplevelser."Klientens upplevelse och kontakten mellan klient och terapeut är det allra viktigaste i en läkeprocess"